Υπηρεσίες εναρμόνισης με τη νομοθεσία χημικών προϊόντων

O κανονισμός REACH, η επικείμενη εφαρμογή διατάξεων του κανονισμού 1278/2008/ΕΚ για την επανα-ταξινόμηση/επισήμανση επικίνδυνων χημικών ουσιών και μειγμάτων σύμφωνα με τα κριτήρια του GHS, καθώς και πολλών σχετικών Εθνικών και Ευρωπαϊκών νομοθεσιών που τροποποιούνται ώστε να συγκλίνουν με τις απαιτήσεις των παραπάνω, θέτουν νέους, διευρυμένους κανόνες για όλους όσους εμπλέκονται στην εισαγωγή, χρήση και παραγωγή επικινδύνων χημικών.

Οι μικρομεσαίες χημικές επιχειρήσεις, καλούνται τώρα να προάγουν την υπεύθυνη διαχείριση για την εναρμόνιση τους με τα νέα δεδομένα αφού αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Επιπλέον, σε περιόδους ύφεσης, πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τον αντίκτυπο από είτε την αναδιανομή σημαντικών πόρων, είτε την πρόσληψη ιδιαίτερα ειδικευμένου προσωπικού που θα ασχοληθεί με τον προσδιορισμό/εφαρμογή των νέων ρυθμιστικών απαιτήσεων.

Αν οι δραστηριότητες της επιχείρησής σας επηρεάζονται από τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας και αναρωτιέστε πώς θα μπορούσατε να βοηθηθείτε για να μετατρέψετε τις επιπτώσεις που καθιστούν τον οργανισμό σας ευάλωτο, σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Διαθέτουμε την εμπειρία και πιστοποιημένη κατάρτιση για να είμαστε χρήσιμοι με διάφορους τρόπους, αλλά πρωτίστως, θέλουμε να ξεχωρίζουμε ως έμπιστοι συνεργάτες ικανοί να προσφέρουν:

  • Έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τις διατάξεις των κανονισμών που αφορούν τη δραστηριότητα σας
  • Τεχνική εξειδίκευση για να καλύψουμε τις απαιτήσεις εναρμόνισης με τις διατάξεις της νομοθεσίας που σας αφορούν, ώστε εσείς και οι πολύτιμοι ανθρώπινοι πόροι σας να παραμείνετε επικεντρωμένοι στο κύριο παραγωγικό αντικείμενο
  • Αξιόπιστες υπηρεσίες υποστήριξης, που τις έχετε όποτε εσείς τις χρειάζεστε ελαχιστοποιώντας έτσι τα έξοδα λειτουργίας και εξαλείφοντας την ανάγκη αγοράς, υλοποίησης και συντήρησης εξειδικευμένων συστημάτων με χαμηλό δείκτη απόδοσης της επένδυσης