Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις

Οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις που εκδίδονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, αποτελούν την βασική προϋπόθεση για την άσκηση νόμιμης δραστηριότητας και έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν ότι η ποσότητα/ποιότητα των ρύπων που εκλύονται στο περιβάλλον από μια παραγωγική διαδικασία ή εγκατάσταση, είναι σύννομη με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

Κατά την υποβολή αίτησης για αδειοδότηση, οι οργανισμοί θα πρέπει να παράσχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση, ότι δηλαδή έχουν ληφθεί όλα τα πρακτικά εφαρμόσιμα μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων ρύπανσης του περιβάλλοντος. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και εμπεριστατωμένη μελέτη των στοιχείων, μπορεί να καταστεί ένα περίπλοκο έργο καθώς συνήθως απαιτεί ένα μείγμα νομικών, επιστημονικών, τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Ειδικά όταν πρόκειται για έργα που σχετίζονται με επικίνδυνους ρύπους, η συνεργασία σας με εξειδικευμένους στο αντικείμενο συμβούλους, μπορεί να σας γλυτώσει από χαμένο χρόνο και χρήματα.

Στην 3S, διαθέτουμε εις βάθος κατανόηση των νομοθετικών απαιτήσεων που ισχύουν καθ’ όλο τον κύκλο ζωής των επικίνδυνων χημικών, βοηθώντας τους πελάτες μας να ξεπεράσουν εύκολα την πολυπλοκότητα της νομοθεσίας και να στοχεύσουν έγκυρα και έγκαιρα στο ζητούμενο.

Μην διστάσετε να βασιστείτε σ’ εμάς! Η έμπειρη επιστημονική μας ομάδα αλληλοσυμπληρούμενων περιβαλλοντικών ειδικοτήτων (χημικοί, γεωλόγοι, μηχανικοί) δεσμεύεται να αφοσιωθεί στην:

''Αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συμφερόντων σας, με ακεραιότητα και επαγγελματισμό''