Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Στη χώρα μας, η νομοθεσία για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι βασισμένη στη διεθνή συμφωνία για τις οδικές μεταφορές ADR (Accord Dangerous Routier). Ο στόχος της συμφωνίας είναι να αυξηθεί η ασφάλεια κατά το χειρισμό και μεταφορά καθώς επίσης, να καθοριστούν οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις του αποστολέα και μεταφορέα.

Στην 3S:

  • έχουμε υψηλή αίσθηση ευθύνης για τον τρόπο που η επιχείρηση παράγει έργο και αξία, όπως και όλοι οι συνεργάτες μας που συμμετέχουν στην αλυσίδα εξυπηρέτησης των πελατών μας
  • η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων δεν αποτελεί για μας μια ακόμη υπηρεσία που προσφέρουμε, αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το γνωστικό μας αντικείμενο που είναι η διαχείριση των κινδύνων που ενέχουν τα χημικά προϊόντα
  • ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΣΤΕ σε θέματα ποιότητας των υπηρεσιών όταν πρόκειται να ασκήσουμε υπεύθυνα τις δραστηριότητές μας. Συμβαλλόμαστε μόνο με εταιρίες που διαθέτουν πιστοποιημένα ADR μέσα μεταφοράς επικινδύνων και καταρτισμένους επαγγελματίες που εκτιμούν και σέβονται την ανάγκη των πελατών μας να εργάζονται με ασφάλεια

Επίσης, διενεργούμε τακτικά εκπαίδευση & επιθεώρηση των συνεργατών διατηρώντας την επαγρύπνηση στον ασφαλή χειρισμό των επικινδύνων χημικών.