Ποιοι ειμαστε

Η 3S εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην την ασφαλή διαχείριση σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των επικίνδυνων χημικών

Διαθέτουμε εμπειρία που αποκτήθηκε μετά από 25 χρόνια επαγγελματικής παρουσίας σε διάφορους ρόλους της εφοδιαστικής αλυσίδας χημικών προϊόντων, καθώς και πιστοποιήσεις επάρκειας για την κάθε υπηρεσία μας που σχετίζεται με τα επικίνδυνα χη

μικά.