Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης του κύκλου ζωής των χημικών

Η 3S παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες καθ’ όλο τον κύκλο ζωής των χημικών, που αποσκοπούν στην απλοποίηση των διαδικασιών εναρμόνισης με τις απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας.

Σας καλούμε να πλοηγηθείτε σε αυτές που οι πελάτες μας ήδη απολαμβάνουν, όμως θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι δεν οριοθετούμε τις δυνατότητές μας αν χρειαστεί να σας υποστηρίξουμε για οποιοδήποτε εξειδικευμένο θέμα εναρμόνισης με τη νομοθεσία σχετιζόμενο με κάθε είδους επικίνδυνο προϊόν.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας δίνοντάς μας μια σύντομη περιγραφή του θέματος που σας απασχολεί. Να είστε βέβαιοι, ότι οι προτεινόμενες λύσεις θα είναι προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες και θα υλοποιηθούν εντός του συμφωνηθέντος χρόνου.