Δημιουργία Χημικού Ευρετηρίου

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η ύπαρξη ενός κατάλληλου χημικού ευρετηρίου σχετιζόμενου με ένα σύστημα διαχείρισης των πληροφοριών που απορρέουν από αυτό, αποτελούν για κάθε οργανισμό που εμπλέκεται στη διαχείριση επικίνδυνων χημικών τη βάση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του έναντι των εφαρμοστέων νομοθετικών απαιτήσεων και το πρώτο βήμα για τη δέσμευση της διοίκησης στις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Είτε πρόκειται για ανάμειξη χημικών ουσιών, εμπορία, αποθήκευση ή διανομή χημικών προϊόντων, η ύπαρξη ενός χημικού ευρετηρίου των προϊόντων σας (μείγματα, ουσίες ή αντικείμενα), συνιστά βέλτιστη πρακτική.

Το ευρετήριο πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο προσδιορισμός των εφαρμοστέων κανονισμών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως π.χ. (αλλά όχι περιοριστικά) την:

 • Ταξινόμηση και επισήμανση κατά CLP
 • Ταξινόμηση με βάση το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών (UNNo, Class, PG) και υπόδειξη των LQ όπου εφαρμόζονται
 • Ταξινόμηση κατά Seveso (όπου εφαρμόζεται)
 • Ταξινόμηση ανά δραστηριότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Επίσης, ανάλογα με τις δραστηριότητες της επιχείρησης, πεδία όπως:

 • Ο εξαψήφιος Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων για τα επικίνδυνα ρεύματα και
 • Οριακές τιμές έκθεσης σε χημικούς παράγοντες κατά την εργασία

μπορεί να χρειαστεί να συντηρούνται επίσης στη βάση δεδομένων.

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

3S, ειδικεύεται στην κατάρτιση και συντήρηση -για λογαριασμό των πελατών μας- online χημικών ευρετηρίων στην ασφαλή πλατφόρμα μας στο cloud, που ενισχύουν την αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών και αποφέρουν πραγματικά οφέλη στην επιχείρηση.

Στα οφέλη περιλαμβάνονται (αλλά όχι περιοριστικά):

 • Βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων
 • Οι σωστές διαδικασίες αποθήκευσης, χειρισμού, χρήσης και διάθεσης
 • Ελαχιστοποίηση πιθανής ρύπανσης στο περιβάλλον.

Τα παραπάνω οφέλη επιτυγχάνονται άμεσα και αποτελεσματικά, καθότι:

 1. η βιβλιοθήκη των ΔΔΑ, καθώς και οι σχετικές οδηγίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης που εκπονούμε για το κάθε προϊόν συνδέονται με την εγγραφή κάθε προϊόντος στη βάση δεδομένων που δημιουργούμε για τον οργανισμό σας
 2. οι εφαρμοστέοι κανονισμοί που συντηρύμε για λογαριασμό σας είναι προσβάσιμοι από όλους όσους έχει δοθεί πρόσβαση από τη διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, προμηθευτών, αρχών, πελατών και κάθε τρίτου μέρους που χρειάζεται πρόσβαση στα δεδομένα και
 3. υπάρχει δυνατότητα online σύνδεσης με οποιοδήποτε WMS ή ERP για τη λήψη επικαιροποιημένων αναφορών.

Τέλος, οι αναφορές έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν τις νομοθετικές απαιτήσεις που ισχύουν για την επιχείρησή σας και είναι προσβάσιμες με μερικά μόνο κλικ από παντού!

ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.