Διαχείριση Επικοινωνίας Κινδύνων

 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τόσο οι Εθνικοί όσο και Ευρωπαϊκοί κανονισμοί για την προστασία της Υγείας και του Περιβάλλοντος, απαιτούν -μεταξύ άλλων- από τους εργοδότες να διαθέτουν (και να διατηρούν ενημερωμένο), ένα Σχέδιο Επικοινωνίας Κινδύνων (ΣΕΚ).

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Τα "δομικά στοιχεία" ενός αποτελεσματικού ΣΕΚ είναι:

  1. μια "επικαιροποιημένη γραπτή εκτίμηση των χημικών κινδύνων", που ενέχουν τα επικίνδυνα χημικά που χρησιμοποιούνται / αποθηκεύονται στην εγκατάσταση
  2. η ύπαρξη διαδικασιών και καλών πρακτικών για την ασφαλή διαχείριση των κινδύνων αυτών
  3. η δημιουργία βάσης δεδομένων όπου καταγράφονται -μεταξύ άλλων- τα στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσης προκειμένου να είναι άμεσα διαθέσιμες αναφορές με τις κατηγορίες κινδύνων και ποσότητες των χημικών που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση
  4. η διαθεσιμότητα της τελευταίας έκδοσης των ΔΔΑ και
  5. η κατάλληλη εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας των κινδύνων που περιλαμβάνονται τόσο στην αξιολόγηση κινδύνου όσο και στην ετικέτα/ΔΔΑ των προϊόντων

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Για να σας βοηθήσουμε να ανταπεξέλθετε αποτελεσματικά στις παραπάνω απαιτήσεις, αναπτύξαμε ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό, Σύστημα Διαχείρισης της Επικοινωνίας Κινδύνων στο Cloud, το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα από το λογισμικό που διαθέτετε (WMS ή ERP)!

Αυτό πρακτικά σημαίνει:

  • Μηδενικό κόστος για προγραμματισμό / υλοποίηση! Η λύση που σας παραδίδουμε, έρχεται ήδη προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησής σας,
  • Μηδενικό κόστος συντήρησης! Το σύστημα προσφέρεται δωρεάν στους Πελάτες που έχουν μαζί μας ένα ενεργό Πρόγραμμα Εναρμόνισης με τους Κανονισμούς,
  • Μηδενικό κόστος εκπαίδευσης! Θα εκπαιδεύσουμε όλο το προσωπικό σας (διοίκηση και εμπλεκόμενους εργαζόμενους) για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη συνεργασία μας.
ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.