Κοινοποίηση C&L στον ECHA

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αν επιθυμείτε να εξάγετε ΕΕ επικίνδυνα χημικά προϊόντα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πελάτες σας (εισαγωγείς), οφείλουν να:

 1. Διαθέτουν στην αγορά ΔΔΑ που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (EU) 2015/830
 2. Παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες τα προϊόντα στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Δηλητηριάσεων των χωρών όπου αυτά θα διατεθούν και
 3. Κοινοποιούν την ταξινόμηση των ουσιών που περιέχονται στα προϊόντα στο Ευρετήριο Ταξινόμησης και Επισήμανσης του ECHA

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Εάν επιθυμείτε:

 • να έχετε πλήρη επίγνωση των απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα σας πριν στοχεύσετε στην αγορά της ΕΕ
 • να διευκολύνετε τους εισαγωγείς σας να ανταγωνιστούν επί της ίδιας βάσης με τα αντίστοιχα προϊόντα που κατασκευάζονται εντός της ΕΕ, καθώς και
 • να διατηρείτε την εμπιστευτικότητα των συνταγών σας

θα πρέπει να σκεφθείτε να συνεργαστείτε με έναν έμπιστο διαχειριστή.

Ένας έμπιστος διαχειριστής μπορεί να είναι ένα νομικό πρόσωπο με έδρα στην Ευρώπη, που έχει τις γνώσεις και την εμπειρία για να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια στα θέματα συμμόρφωσης και να τεκμηριώσει τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα συγκεκριμένα προϊόντα σας.

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Στην 3S, εκπληρούμε όλες τις προϋποθέσεις για να γίνουμε ο έμπιστος διαχειριστής σας και ενεργώντας σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ, θα:

 • ελέγξουμε τις λεπτομέρειες των περιεχόμενων συστατικών στα προϊόντα (μείγματα) και
 • επιβεβαιώσουμε εάν θα χρειαστεί να προβείτε σε καταχώριση ουσιών στο REACH, ή
 • εάν με βάση τα κριτήρια CLP θα χρειαστεί συστατικά να αναφερθούν στην ετικέτα (και στο ΔΔΑ) και ποια.

Ως εκ τούτου, μπορούμε να αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας, τον νομικό ρόλο να επιβεβαιώσουμε ότι:

 • ο προμηθευτής (δηλ. Εσείς) έχει ταξινομήσει σωστά τα προϊόντα και
 • ο συγκεκριμένος εισαγωγέας δεν φέρει αφενός άλλες υποχρεώσεις και
 • αφετέρου δεν θα χρειαστεί να μάθει την ακριβή σύνθεση των προϊόντων σας.

Το τελευταίο είναι επίσης σημαντικό όταν τα προϊόντα εισάγονται σε Κράτη Μέλη που διαθέτουν εθνικά συστήματα καταχώρισης προϊόντων όπου πρέπει να δηλωθεί ο πλήρης κατάλογος των συστατικών.

ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.