Έκδοση Εγγράφων Μεταφοράς

 

Στη βάση των στοιχείων που θα μας διαθέσετε ανά περίπτωση, εκδίδουμε για λογαριασμό σας αναλαμβάνοντας και την ευθύνη της ορθής σύνταξης, το κατάλληλο έγγραφο ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς:

  • - Dangerous Goods Note (ADR/RID)
  • - Multimodal Dangerous Goods Form (IMDG)
  • - Shipper’s Declaration (IATA-DGR)
ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.