Πιστοποιητικό Ταξινόμησης

 

Διαθέτοντάς μας τα απαιτούμενα κατά περίπτωση στοιχεία και σύμφωνα με τα εκάστοτε κριτήρια των Κανονισμών, προβαίνουμε σε  Μελέτη Ταξινόμησης, Επισήμανσης, Συσκευασίας Επικίνδυνου Εμπορεύματος και εκδίδουμε το σχετικό  Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Επικίνδυνου Εμπορεύματος που -μεταξύ άλλων- περιέχει και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να αποτυπωθούν στο τμήμα 14 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας.

ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.