Η 3S παρέχει ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επικίνδυνων Χημικών για το κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους.

Από το 2007, παρέχουμε ένα διαρκώς διευρυμένο φάσμα υπηρεσιών εναρμόνισης με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας για τη:

 • Διαχείριση των Επικίνδυνων Χημικών,
 • Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία,
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση και
 • Ασφαλή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Η γνώση και εξειδίκευση που αποκτήσαμε μετά από 27 χρόνια επαγγελματικής παρουσίας σε διάφορους ρόλους της εφοδιαστικής αλυσίδας χημικών προϊόντων, υποστηρίζεται από πιστοποιήσεις επάρκειας για την κάθε κύρια υπηρεσία που προσφέρουμε.

Γι' αυτό, μπορούμε να κατανοούμε σε βάθος τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις, στην προσπάθεια τους να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις πολυάριθμων και πολυδαίδαλων Νομοθετημάτων.

Στο πελατολόγιο μας περιλαμβάνονται ορισμένες από τις σημαντικότερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

 • παραγωγής/διανομής χημικών α' υλών,
 • καταναλωτικών χημικών προϊόντων,
 • χρωμάτων και βερνικιών,
 • βιοκτόνων και προϊόντων φυτοπροστασίας,
 • λιπασμάτων,πετρελαιοειδών,
 • αποθήκευσης και μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων,
 • χημικών προϊόντων για τη συντήρηση και φροντίδα του αυτοκινήτου κ.α.

Σήμερα, συνδυάζοντας μοναδικά την πολύχρονη εμπειρία μας και εξειδίκευση στη διαχείριση επικίνδυνων χημικών, με τεχνολογίες αιχμής στο cloud, είμαστε σε θέση να δημιουργούμε υψηλής προστιθέμενης αξίας λύσεις που διακρίνονται από:

 • εγκυρότητα
 • πληρότητα και
 • καινοτομία

και στοχεύουν να καταστήσουν εύκολη και αποτελεσματική την εναρμόνισή σας με τις διατάξεις των Κανονισμών που σας αφορούν.

 
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.