Διανομή

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 31 (8) του κανονισμού REACH το ΔΔΑ πρέπει να ''παρέχεται δωρεάν σε χαρτί ή ηλεκτρονικά, το αργότερο κατά την ημερομηνία πρώτης προμήθειας της ουσίας ή του μείγματος και κατ’ επέκταση σε όλους τους προηγούμενους αποδέκτες που προμηθεύτηκαν την ουσία ή το μείγμα κατά τους προηγούμενους 12 μήνες''.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί, ότι η έκφραση «παρέχεται» νοείται ως θετική υποχρέωση του προμηθευτή να παρέχει κατά κυριολεξία το SDS (και κάθε επικαιροποιημένη του έκδοση) αντί απλώς να το καθιστά διαθέσιμο με έμμεσο τρόπο, όπως για παράδειγμα ανεβάζοντάς τα στο διαδίκτυο δίχως παραπομπή ή ανταποκρινόμενος εκ των υστέρων σε σχετικό αίτημα.

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Προκειμένου να σας υποστηρίξουμε αποτελεσματικά και να μειώσουμε σημαντικά την επιχειρησιακή σας επιβάρυνση, αναπτύξαμε ένα από τα πλέον σύγχρονα συστήματα διαχείρισης και διανομής των ΔΔΑ στο cloud, που καλύπτουν πλήρως την υποχρέωσή σας στην απαίτηση της νομοθεσίας για έγκαιρη αποστολή των ΔΔΑ στο πελατολόγιό σας, αλλά και σε κάθε άλλο εμπλεκόμενο μέρος (3PL, μεταφορικές, αδειοδοτούσα αρχή, αναφορές SEVESO, κλπ).

Ορίστε πως λειτουργεί: Τα ΔΔΑ που αποθηκεύονται στην ασφαλή μας Πλατφόρμα Διαχείρισης της Συμμόρφωσης στο cloud, διανέμονται με προκαθορισμένους κανόνες και αυτόματες ροές εργασίας μέσω συνδέσμων (hyperlinks), απευθείας στο γραμματοκιβώτιο των πελατών σας.

Μη διστάσετε να μας καλέσετε για τον προγραμματισμό μιας επίδειξης της Υπηρεσίας. Δεσμευόμαστε για την άμεση βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του κόστους.

ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.