Μελέτες Προδιαγραφών Συσκευασίας

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ανάλογα με τα ευρήματα της ταξινόμησης, καθώς και την κατηγορία προϊόντος (όπως π.χ. οι συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ), αλλά και τους κινδύνους που ενέχει το περιεχόμενο, ενδέχεται να εφαρμόζονται ειδικότερες απαιτήσεις προκειμένου να επιτελείται με ασφάλεια η λειτουργία της συγκράτησης χημικών προϊόντων.

Τα μέσα κατακράτησης μπορεί να είναι απλές συσκευασίες  (π,χ. ένα βαρέλι), ή σύνθετες που απαρτίζονται από εξωτερική και εσωτερική συσκευασία (π.χ γυάλινο / πλαστικό / μεταλλικό μπουκάλι τοποθετημένο σε χαρτοκιβώτιο).

Όταν μια συσκευασία προορίζεται για χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς μεταφοράς, πρέπει να φέρει σήμανση πιστοποίησης που να είναι ανθεκτική, ευανάγνωστη και τοποθετημένη σε σημείο ώστε να είναι άμεσα ορατή.

Με την τοποθέτηση αυτής της σήμανσης, πιστοποιείται ότι οι συσκευασίες που παράγονται σε σειρά παραγωγής, αντιστοιχούν στο εγκεκριμένο τύπο σχεδιασμού και ότι έχουν ικανοποιηθεί οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην έγκριση τύπου σύμφωνα με της απαιτήσεις των πρότυπων κανονισμών των Ηνωμένων Εθνών.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Αν η δραστηριότητά σας περιλαμβάνει την εμφιάλωση χημικών προϊόντων που εμπίπτουν στις απαιτήσεις του CLP και των κανονισμών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, θα πρέπει να προβείτε σε ενδελεχή μελέτη των απαιτήσεων αυτών λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ταξινόμηση του χημικού, την ποσότητα του αλλά και τη συμβατότητα περιεχομένου/περιέκτη.

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Στο παραδοτέο μας,  "Μελέτη Προδιαγραφών Συσκευασίας" αναφέρονται οι εφαρμοστές διατάξεις που θα χρειαστεί να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των προϊόντων σας με τις απαιτήσεις των Κανονισμών.

Οι διατάξεις αυτές, μπορεί να αφορούν (αλλά όχι περιοριστικά), την απαίτηση:

  1. Ανάγλυφης προειδοποίησης κινδύνου και πώμα ασφαλείας για παιδιά
  2. Σχεδιασμό, κατασκευή και έλεγχο της συσκευασίας σύμφωνα με τα πρότυπα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και
  3. Χημικής συμβατότητας του περιέκτη με το περιεχόμενο

Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με τον προμηθευτή μας Serpac, μπορούμε να προβούμε στην  ''Πιστοποίηση (των δικών σας) χαρτοκιβωτίων'' ώστε να καλύπτονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες σας αλλά και οι απαιτήσεις των κανονισμών για το κάθε προϊόν.

 

ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.