Η 3S ιδρύθηκε με όραμα:

Να παρέχουμε αποτελεσματική υποστήριξη στις Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας των επικίνδυνων χημικών, προκειμένου βελτιώνοντας διαρκώς τις επιδόσεις τους, να προλαμβάνουν βλάβες στην υγεία των συνανθρώπων μας και τη ρύπανση του περιβάλλοντος

Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η αξιόπιστη πληροφόρηση για την ασφαλή διαχείριση των επικίνδυνων χημικών, πραγματώνουμε το όραμά μας, επενδύοντας σημαντικούς πόρους για την:

  • ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων λύσεων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών, που απλοποιούν τις διαδικασίες εναρμόνισης των Επιχειρήσεων με τη νομοθεσία, σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των επικίνδυνων χημικών
  • συνεχή εμβάθυνση και επικαιροποίηση της γνώσης μας στα αντικείμενα εξειδίκευσής μας
  • συστηματική διάχυση της γνώσης με τρόπους που να προσθέτει αξία στους πελάτες μας

Αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε με σύγχρονα εργαλεία, γνωστική φροντίδα και βέλτιστες πρακτικές στην προσπάθεια των πελατών μας να:

α. προσδιορίσουν τις εφαρμοστέες διατάξεις και να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, κατά την:

  • παραγωγή,
  • αποθήκευση,
  • μεταφορά των επικίνδυνων χημικών,
  • διάθεση στην αγορά και
  • την τελική τους διάθεση ως επικίνδυνα απόβλητα

β. ασκήσουν υπεύθυνα τα καθήκοντά τους όσον αφορά την Υγεία, Ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία του Περιβάλλοντος,

γ. ενσωματώσουν εύκολα στην καθημερινή λειτουργία της Επιχείρησης τις βέλτιστες εκείνες πρακτικές που θα καταστήσουν την διαχείριση των επικίνδυνων χημικών μια ασφαλή και βιώσιμη δραστηριότητα.

Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.