Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς επικίνδυνων χημικών προϊόντων που προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς, πρέπει να καταχωρίσουν τα προϊόντα τους στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ).

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η διαδικασία απαιτεί σημαντικούς πόρους και γνώση χημικού, δεδομένου ότι για να ολοκληρωθεί σωστά η καταχώριση, κάθε επικίνδυνη ουσία που περιέχεται στο μείγμα, θα πρέπει να συσχετιστεί με την καταλληλότερη χημική ομάδα (π.χ, αρωματικοί υδρογονάνθρακες, αλδεΰδες, κετόνες, κ.λ.π), από ένα σύνολο >60 επιλογών.

Επίσης, σε περίπτωση αλλαγής της χημικής σύνθεσης ή/ και της ταξινόμησης ενός προϊόντος, το προϊόν πρέπει να καταχωρηθεί εκ νέου στο ΕΜΧΠ. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αλλαγής μόνο της εμπορικής ονομασίας του προϊόντος.

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Στην 3S, έχουμε καταχωρίσει επιτυχώς και συντηρούμε με διαδικασίες εντοπισμού των πληροφοριών, τα αρχεία χιλιάδων ουσιών για λογαριασμό των πελατών μας.

Επιπρόσθετα, αναπτύσσουμε και συντηρούμε τις λίστες με τα καταχωρημένα προϊόντα και όλη τη σχετική τεκμηρίωση προκειμένου να είναι διαθέσιμη οποτεδήποτε ζητηθεί από τις αρχές, σε ασφαλή ιστότοπο στο cloud ώστε να έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα δεδομένα σας με ένα κλικ!

ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.