Μητρώο Ορυκτελαίων - Βαλβολινών

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αν διαθέτετε στην Ελληνική αγορά τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων:

  • Λιπαντικά Μηχανών Εσωτερικής Καύσης
  • Βαλβολίνες Διαφορικών και Κιβωτίων Ταχυτήτων Οχημάτων
  • Λιπαντικά Δίχρονων Κινητήρων

θα πρέπει να υποβάλλετε Τεχνικό Φάκελο Γνωστοποίησης της Κυκλοφορίας τους στο Μητρώο Ορυκτελαίων-Βαλβολινών του Τμήματος Ενεργειακών Προϊόντων του ΓΧΚ που -μεταξύ άλλων- θα περιλαμβάνει:

  • τη φόρμουλα του προϊόντος,
  • μετρήσεις συγκεκριμένων φυσικοχημικών ιδιοτήτων (συμπεριλαμβανομένου του φάσματος IR)
  • κατάλληλες ενδείξεις στη συσκευασία και
  • βεβαίωση νόμιμης κυκλοφορίας από αρμόδιο φορέα της χώρας όπου κατασκευάζεται το προϊόν

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Αν τα δεδομένα σας δεν είναι πλήρη ή δεν έχετε διαθέσιμα τα απαραίτητα αποτελέσματα δοκιμών, μπορεί να αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην ανάκτηση τους, ειδικά όταν ο προμηθευτής σας τα θεωρεί εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Μπορούμε να αναλάβουμε υπεύθυνα για λογαριασμό σας τη σύνταξη και υποβολή πλήρους φακέλου, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων μετρήσεων -αν χρειαστεί- σε συνεργαζόμενο πιστοποιημένο χημικό εργαστήριο, καθώς και την αλληλογραφία με τον προμηθευτή διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των στοιχείων.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

  • Απόφαση ΑΧΣ Αρ. 526/2004: Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης
  • Απόφαση ΑΧΣ Αρ. 12/95: Προδιαγραφές Βαλβολινών
  • ΑΧΣ αρ. 350/2012
ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.